Hizmetlerimiz

Sıcak Galvaniz

SICAK DALDIRMA GALVANİZ NEDİR?

Demir ve çeliğin paslanmaya karşı korunmasında en akılcı ve kesin çözüm, malzemenin sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplanmasıdır.
Demir ve çelik malzemeler bulundukları atmosferik ortamdan etkilenerek zaman içinde fiziksel, kimyasal, elektriksel ve diğer özelliklerini kaybederek korozyona uğrarlar. Bu değişikliğe, "metalin paslanması" da denmektir. Paslanma sadece görüntü bozukluğu olmayıp aynı zamanda metali aşındıran bir kimyasal reaksiyondur. Ayrıca pas, kaynaklandığı metalden takriben 30 kat büyük bir hacim oluşturduğundan, paslananan metalin çevresindeki elemanları da patlatmaya eğilimlidir. Metali, paslanmayı oluşturan dış etkenlerden uzak tutabilmek amacı ilen metal yüzeylere koruyucu yöntemler uygulanır. Bu koruyucu yöntemlerden bazıları boya, plastik, nikel, krom, bakır ve çinko kaplamadır. Ancak; bütün bu kaplama yöntemleri arasında çinko kaplama en güvenli ve uzun ömürlü olanıdır. Çinko kaplama (galvaniz) yöntemi ile muamelenin diğer yöntemlere nazaran avantajları şöyle sayılabilir:

Kalın ve nüfusiyeti yüksek ve homojen bir yüzey filmi oluşturur, diğer yöntemlerle ulaşılamayan kritik noktalar (iç hacimler, keskin köşeler, kesim yerleri, delik yüzeyleri, boşluklar) vs. korunmuş olur.
Diğer yöntemler, ufak zedelenmelere karşı çok hassastır ve genelde korozyon bu zedelenmelerde başgösterir. Oysa galvaniz kaplama çiziklere karşı dirençlidir ve hatta kendi kendini onarma özelliğine sahiptir. Buna "self healing effect" ve "katodik koruma" denir. Aynı nedenlerle, sıcak daldırma galvanizle kaplanmış yüzeyler, darbelere karşı da görece korunmalıdır.
Kaplanan malzeme ile çinko metalurjik bir bağ oluşturur ve malzeme yüzeyinde meydana gelen alaşım tabakaları dış etkilere karşı dayanıklı bir kaplama sağlar.
Galvaniz, yüzey kaplama yöntemleri arasında en uzun ömürlü olanıdır ve hiçbir bakım gerektirmez.
Belli bir estetik cazibesi vardır. İlk başları parlak ve iki boyutlu kristalin bir görünüşe sahip olan kaplama yüzeyi, zamanla matlaşarak homojen mat gri renkte bir yüzeye dönüşür.
Ekonomik bir yöntemdir.

Değişik atmosferik ortamlarda galvanizli malzeme üzerindeki kaplamada oluşan yıllık ortalama kalınlık kaybı, uzun süren araştırmalar ve testler sonucunda aşağıdaki cetvelde verildiği şekilde tesbit edilmiştir.

Sıcak Daldırma Galvaniz

En doğal, en modern ve en ekonomik korozyon koruması olan Sıcak Daldırma Galvaniz'in tercih edilmesi için 11 Neden:

1. Uzun Ömürlüdür

Sıcak daldırma galvaniz son derece uzun ömürlü bir korozyon korumasıdır. Normal koşullar altında 40 yılı aşkın bir süre korozyona karşı korur. Ağır koşullar altında dahi (örneğin endüstriyel koşullarda ve deniz kenarında) koruma sağladığı süre 25 yılın üzerindedir.

2. Güvenilirdir

Çinko kaplama, endüstriyel koşullarda ve DIN EN ISO 1461 uyarınca tanımlanmış standartlarda uygulanan güvenilir bir korozyon koruması sağlar. Sıcak daldırma galvanizin özellikleri ve güvenilirliğine ilişkin beklentiler standartlarla net bir şekilde tespit edilmiş bulunmaktadır.

3. Dayanıklıdır

Sıcak daldırma galvaniz, kendine özgü özelliklere sahiptir. Bir alaşım yardımıyla sökülemeyecek şekilde çelikle bütünleşen metalik bir çinko kaplama taşıma, inşa ve servis sırasındaki hasarlara karşı diğer yöntemlerle erişilemeyen bir koruma derecesi sağlar. Serttir, darbelere ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.

4. Hesaplıdır

Sıcak daldırma galvaniz diğer geleneksel çelik koruma sistemlerinden daha pahalı değildir. Yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğundan ekonomik bir şekilde uygulanabilir. Bütün fiyat karşılaştırmalarından alnının akıyla çıkar.

5. Bakım Gerektirmez

Sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış çelik bakım gerektirmez. Böylece en hesaplı, uzun süreli koruma sistemlerindendir (çünkü daha uzun süre korumakta ve bakıma bağlı olarak ekstra masrafa neden olmamaktadır). Özellikle de zor ulaşılabilen yerlerde bakım çalışmalarının hem ilave masrafa hem de sorunlara neden olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan bakım gerektirmeyen bir korozyon koruması altın değerindedir.


6. Boşluklar ve Kenarlar İçin İdealdir

Konvansiyonel korozyon koruma sistemleri özellikle de kenarlarda ve köşelerde sorunludur, çünkü buralardaki koruyucu katman çoğu zaman çok incedir. Ancak sıcak daldırma galvaniz için böyle bir sorun yoktur; çinko tabakası köşeler ve kenarların yanı sıra iç köşelerde ve boşluklarda da her zaman aynı yüksek kalitededir.

7. Katodik Koruma

Taşıma, montaj ya da servis sırasında bir kere hasar ortaya çıktı mı, elektrokimyasal yollarla koruyucu bir bariyer oluşturan katodik koruma devreye girer. Böylece sıyrılmış ve kazınmış yerlerde bile korozyonun en ufak bir şansı bile yoktur.

8. Rahatlıkla Kontrol Edilebilir

Herkes rahatlıkla çinko katmanlarını kontrol edebilir. Görsel olarak yanılmamız mümkün değildir ve hatalar hemen fark edilebildiği gibi gizlenemez de. Eğer çinko katmanı düz ve eşit dağılmış bir görüntü sergiliyorsa, öyledir de.

9. Zamandan Tasarruf Sağlar

Bir sanayi yöntemi olarak sıcak daldırma galvaniz kısa bir sürede ve iklim koşullarından tamamen bağımsız bir şekilde en optimal şekilde gerçekleştirilebilir. Özellikle de şantiye koşullarında korozyon koruması için harcayabileceğimiz boş vakit bulabilmemiz olanaksızdır. Sıcak daldırma galvaniz uygulamalı yüzeyler, uygulamanın hemen ardından kullanılabilir durumdadır.

10. Güzel Görünür

Metalik çinko kaplamalar çeliğin karakterini ve özelliklerini öne çıkartır. Çeliğin, benzerleriyle karıştırılması mümkün olmayan o kendine özgü metalik görüntüsü tıpkı yüzey yapısında olduğu gibi aynen korunur. Çinkolu metalik katmanlar altındaki zeminle birlikte gözle görünür bir bütünlük oluşturur.
Üstüne bir de renk mi istiyorsunuz? Hiç sorun değil!
Sıcak daldırma galvaniz + boya kaplama = dubleks sistem.

11. Çevre Dostudur

Sıcak daldırma galvaniz iki açıdan çevre dostudur. Bir taraftan sıcak daldırma galvaniz tesislerindeki malzeme akışına ilişkin üretim koşulları altında atık hava, atık su, atıklar ve atık ısı azaltılır, temizlenir, geri dönüştürülür ve yeniden geri kazanılır. Diğer taraftan da sıcak daldırma galvanizli çelik kolaylıkla geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Almanya'da mevcut çinkonun % 80'inden fazlası geri dönüşüme uygulamasına alınmaktadır